Przedsiębiorco, skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Kompleksowe wsparcie doradcze i szkoleniowe dla kadry zarządzającej, pracowników wymagających przekwalifikowania i osób przewidzianych do zwolnienia lub osób, które utraciły pracę oferuje Małopolski Związek Pracodawców, który realizuje projekt PROGRES II „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsiębiorco, skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Projekt  skierowany jest do przedsiębiorstw z Małopolski planujących zmianę w profilu działalności swojej firmy.

Z pełną ofertą projektu można zapoznać się na stronie www http://www.projekt-progres.pl/  oraz w elektronicznej wersji broszury informacyjnej http://www.xtmstudio.com/progres/progres.html .

 

Więcej o projekcie