Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

UWAGA! - zmiana organizacji ruchu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godz. 8.00 w dniu 14 listopada 2012 r. na ul. Trzebińskiej w Chrzanowie do ruchu dopuszczona zostanie cała tarcza ronda turbinowego wraz z wlotem z ul. Europejskiej.

Utrudnienia w ruchu będą występować w środkowej części jezdni na ul. Trzebińskiej na wlocie od strony Chrzanowa – zwężenie na dwóch pasach przyległych do wyspy dzielącej, oraz już występujące zwężenie jezdni i ograniczenie jej skrajni związane z budową wiaduktu nad ul. Trzebińską.

 

Utrudnienia będą spowodowane realizacją inwestycji drogowej pn.:„Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa" – Etap II – Rozbudowa odcinka DK 79 – ul. Trzebińska w Chrzanowie. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, na ww. odcinku, wprowadzone zostaną następujące zmiany.

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że o godz. 9.00 w dniu 14 listopada 2012 r. na ul. Szpitalnej w Chrzanowie wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

 

Zdjęta zostanie sygnalizacja świetlna, a do ruchu na ul. Szpitalnej dopuszczona zostanie cała tarcza ronda. Utrudnienia będą wynikały z rozpoczęcia realizacji inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 781 – ul. Szpitalna, stanowiąca integralną część zadania: „Budowa obwodnicy płn. – wsch. Chrzanowa". Etap II".

 

Załącznik - schemat organizacji ruchu dot. zmian na DK 79 w Chrzanowie.