Nagroda Artystyczna Powiatu Chrzanowskiego za 2012 rok

W dniu 30 stycznia 2013 r. na Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego została wręczona Nagroda Artystyczna Powiatu Chrzanowskiego za 2012 rok  dla Grupy Twórczej „CUMULUS" w Chrzanowie, za całokształt osiągnięć w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

Nagroda Artystyczna Powiatu Chrzanowskiego za 2012 rok

Nagrodę wręczył Pan Starosta Adam Potocki na ręce założycieli:

 

  • Pani Lucyny Szubel
  • Pana Mirosława Janika
  • Pana Bogusława Zakordońca

 

Laudację wygłosił Pan Jan Smółka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Chrzanowski MOKSiR obejmuje patronat nad Grupą Twórczą „CUMULUS".

Tekst laudacji.