OGŁOSZENIE

Starosta Chrzanowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

OGŁOSZENIE

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu (karta zgłoszenia) stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie oraz zgodnie z kryteriami zapisanymi w ww. Uchwale.

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów: 04.05.- 29.05.2015 r.

 
Załączniki: