Wyniki konsultacji projektu

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Wyniki konsultacji projektu

W dniach od 12 września do 14 października 2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

 

Podczas konsultacji do projektu Programu wpłynęła propozycja zmiany ze strony Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, która nie została uwzględniona.  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie nie wniosła zmian i zaopiniowała pozytywnie powyższy Program.

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.