Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapraszamy do udziału w kolejne edycji konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Temat tegorocznej edycji to „Moja Ojczyzna”. Prace do Konkursu zgłaszają placówki.
Zapraszamy do udziału w kolejne edycji konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych
Prace można składać w czterech kategoriach:
 
- malarstwo i witraż -
akwarele,
pastele,
gwasz,
olej,
farby w sprayu
itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
 
- rysunek i grafika -
ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia (tusz itp.),
techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
 
- rzeźba kameralna i płaskorzeźba -
rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikachmieszanych,
 
- tkanina i aplikacja -
hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.
 
Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i
nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.
 
Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Prace należy składać do 8 września 2017 r.
w Małopolskim Oddziale PFRON ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków
(miejsce składania prac właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie).
Szczegółowe informacje pod nr: (12) 312 14 26, (12) 312 14 27
 
 
„Gdy w sercu kwitnie muzyka” to temat ubiegłorocznej edycji konkursu. Na podstawie zgłoszonych wcześniej przez 29 placówek ponad 100 prac wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach. Wśród laureatów etapu wojewódzkiego znaleźli się podopieczni m.in. WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krakowa, WTZ Remedium z Tymbarku, WTZ w Brzesku oraz WTZ MADA i WTZ przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” z Nowego Sącza. Rozdanie nagród odbyła się w dniu 11 października 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Pani Barbara Sierawska, uczestniczka
WTZ przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krakowie została laureatką I miejsca etapu ogólnopolskiego za pracę pt. "Wiolonczelistki" w kategorii malarstwo i witraż.