Zapraszamy do udziału w kolejne edycji konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Temat tegorocznej edycji to „Moja Ojczyzna”. Prace do Konkursu zgłaszają placówki.
Zapraszamy do udziału w kolejne edycji konkursu Sztuka Osób Niepełnosprawnych
Prace można składać w czterech kategoriach:
 
- malarstwo i witraż -
akwarele,
pastele,
gwasz,
olej,
farby w sprayu
itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
 
- rysunek i grafika -
ołówek, węgiel, piórko, mazak, kaligrafia (tusz itp.),
techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
 
- rzeźba kameralna i płaskorzeźba -
rzeźba w drewnie, ceramice, kamieniu i technikachmieszanych,
 
- tkanina i aplikacja -
hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny, makaty.
 
Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i
nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.
 
Zgłoszenia prac do Konkursu dokonuje się jedynie na formularzu zgłoszeniowym, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Prace należy składać do 8 września 2017 r.
w Małopolskim Oddziale PFRON ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków
(miejsce składania prac właściwe ze względu na siedzibę placówki biorącej udział w Konkursie).
Szczegółowe informacje pod nr: (12) 312 14 26, (12) 312 14 27
 
 
„Gdy w sercu kwitnie muzyka” to temat ubiegłorocznej edycji konkursu. Na podstawie zgłoszonych wcześniej przez 29 placówek ponad 100 prac wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach. Wśród laureatów etapu wojewódzkiego znaleźli się podopieczni m.in. WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krakowa, WTZ Remedium z Tymbarku, WTZ w Brzesku oraz WTZ MADA i WTZ przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” z Nowego Sącza. Rozdanie nagród odbyła się w dniu 11 października 2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Pani Barbara Sierawska, uczestniczka
WTZ przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krakowie została laureatką I miejsca etapu ogólnopolskiego za pracę pt. "Wiolonczelistki" w kategorii malarstwo i witraż.