Trwają zapisy na seminarium

Trwają zapisy na seminarium: "Odpowiedzialność NGO – odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej. Wzmocnienie aktywności NGO w praktyce". Seminarium odbędzie się 28 sierpnia (środa) od godziny 16 do 19.15 w Chrzanowie w Ambasadzie Kreatywności (Miejsce Aktywności Mieszkańców) przy ul.Świętokrzyskiej 4.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia do godziny 12. Zainteresowani powinni kontaktować się z organizatorem, którym jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, tel.: 12 418 77 78 (godz.:10:00-14:00), e-mail: ngo@kolping.pl. W celu udziału w seminarium należy złożyć w wersji drukowanej (Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków) – a wcześniej elektronicznie (ngo@kolping.pl) poniższe dokumenty (dostępne w załącznikach):

  •          Zgłoszenie na seminarium - formularz

oraz - /dla osób zgłaszających się po raz pierwszy w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO”/ - dokumenty dostępne  na stronie www.partycypacjango.kolping.pl w zakładce dokumenty/

  •          Regulamin_Załącznik_nr_1_formularz zgłoszeniowy
  •          Regulamin_Załącznik_nr_2_deklaracja
  •          Formularz_Załacznik_nr_1_zgoda na przetwarzanie danych
  •          Formularz_Załącznik_nr_2_ankieta
  •          Formularz_Załącznik_nr_3_oswiadczenie_NGO

W tytule maila należy podać tematu szkolenia.

Zakres seminarium:

- odpowiedzialność władz organizacji przed członkami organizacji 

- odpowiedzialność przed grantodawcą i urzędem skarbowym

- odpowiedzialność zarządu za rachunkowość

- odpowiedzialność za obowiązki pracodawcy 

- odpowiedzialność za działania i zaniechania wolontariuszy 

- odpowiedzialność karna członków zarządu 

- odpowiedzialność członków zarządu w przypadku ogłoszenia upadłości organizacji.

Organizator zapewnia:

- materiały szkoleniowe

- catering

- zwrot kosztów podróży (w uzasadnionych przypadkach).

Organizator nie zapewnia kosztów zakwaterowania.

 

Seminarium jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC  pt. „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.