Mediacje - warto wiedzieć

W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zachęcamy do skorzystania z kolejnej usługi – nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez mediatora.

Mediacje - warto wiedzieć

Mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Mediacje przeprowadzane są w punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Gęsikowskiego 7 w Alwerni w każdy czwartek w godz. 15-19.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. (32) 625 79 64 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz pod adresem https://powiatchrzanowski.npp-24.pl/