Kończy się termin naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie

Starosta Chrzanowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26.04.2017 r. oraz zgodnie z kryteriami zapisanymi w ww. Uchwałach.

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów: 22.05.- 30.06.2020 r.