Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy  Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

O dofinansowanie kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca, posiadający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w powiecie chrzanowskim, który wpisuje się w jeden z priorytetów wydatkowania rezerwy KFS określonych w 2020 roku przez Radę Rynku Pracy :

  1.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
  2. wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Nabór będzie prowadzony od 21.09.2020 r. do 28.09.2020 r.

Pula środków finansowych na 2020 rok w ramach rezerwy KFS wynosi 200.000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem i załącznikami  do pobrania dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzedu Pracy w Chrzanowie :

 

https://chrzanow.praca.gov.pl/-/13338471-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego-na-finansowanie-kosztow-ksztalcenia-ustawicznego