OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Na podstawie Uchwały nr 115/156/2020 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 października 2020 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2021 roku.

 

Informacje o konkursie zamieszczone są na BIP: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: