Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Libiążu

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż

 

Informacje w sprawie regulaminu konkursu oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznej szkole ponadpodstawowej znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w Biuletynie Informacji Publicznej - Nabór na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz na: www.powiat-chrzanowski.pl.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, tel. 32 625 79 45.

 

PLIKI DO POBRANIA: