Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na zadanie publiczne

Nastąpiła zmiana ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”.