Podczas X Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych wręczono Nagrody Optimo Modo i Bonum Facere

Nagrodę Optimo Modo - „W najlepszy sposób” dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie Powiatu Chrzanowskiego otrzymało Stowarzyszenie Sympatyków Babic „IMPULS” założone w 2003 roku i podejmujące różnorodne działania na rzecz rozwoju gminy Babice oraz jej mieszkańców z wykorzystaniem partnerstwa lokalnego, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej.

Zdjęcie 17 osób.Lareatów nagródy OPTIMO MODO oraz BONUM FACERE, a także Powiatwej Rady Działalności Pozytku Publicznego w Chrzanowie

Fot. Laureaci Nagrody Optimo Modo i Bonum Facere z Wicestarostą Bartłomiejem Gębalą i Przewodniczącym Rady Powiatu Chrzanowskiego Włodzimierzem Korczyńskim 

 

Swoje działania kieruje głównie do dzieci i seniorów z gminy Babice. Stowarzyszenie zrealizowało 12 projektów edukacyjnych ze środków UE oraz kilkanaście z innych źródeł. Od 2015 roku prowadzi działania skierowane do seniorów z zakresu edukacji, kultury i sportu. Podejmuje działania mające na celu wzmocnienie tożsamości społecznej, kulturowej i regionalnej.

Nagrodę wręczył Wicestarosta Bartłomiej Gębala podczas X Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych 10 września w Wygiełzowie. Kandydaturę zgłosił Radosław Warzecha, Wójt Babic. Wyróżnienie otrzymała Fundacja Energetyk i Teatr Ludowy Tradycja Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia.

Podczas forum wręczono także kolejną nagrodę – Nagrodę Bonum Facere – „Czynić dobro” dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego Powiatu Chrzanowskiego. Otrzymali ją: Bożena Bierca, Genowefa i Jan Gałowie, Jan Gleń, Wacław Płonka, Andrzej Romański, Ariel Środa i Teresa Żuławińska.

- Uważnie przysłuchujemy się, co mówicie i jakie macie potrzeby, starając się zareagować i wychodzić wam naprzeciw - podkreślił Wicestarosta Bartłomiej Gębala, przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas X Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Chrzanowskiego w Wygiełzowie.
Wicestarosta zaznaczył,że wśród różnych form pomocy organizacjom pozarządowym są tzw. "małe granty" oraz pożyczki. W październiku ubiegłego roku Rada Powiatu Chrzanowskiego podjęła bowiem Uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym: stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie Powiatu Chrzanowskiego, na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

- To nowość we współpracy naszego powiatu z organizacjami pozarządowymi. W tym roku, jeszcze w tym miesiącu,  podpiszemy pierwszą umowę pożyczki ze Stajnią Pałacową w Płazie. To nowe narzędzie pozwoli organizacjom na zabezpieczenie w formie pożyczki z budżetu powiatu środków na wkład własny do projektów, którego sami nie mogliby sfinansować. Pożyczka jest nieoprocentowana, a czas jej zwrotu zawsze będzie określany indywidualnie w umowie z daną organizacją. Decyzje o przyznaniu pożyczki każdorazowo podejmuje Zarząd Powiatu - mówi Wicestarosta Bartłomiej Gębala. 

Forum było także okazją do zaprezentowania się organizacji pozarządowych: Klubu Sportowego Viktoria Trzebinia, Stowarzyszenia Łuczniczego ARROW, Fundacji Sama Mama, Stowarzyszenia Stajnia Pałacowa w Płazie i Fundacji Czuła Stodoła.

Inicjatorem X Powiatowego Forum jest Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, działająca od 2011 roku, w skład której wchodzi 9 osób reprezentujących organizacje pozarządowe i samorząd powiatowy: Bartłomiej Gębala – Wicestarosta, Przewodniczący Rady, Mariusz Witek – Ochotnicza Straż Pożarna w Bolęcinie, Wiceprzewodniczący, Teresa MajewskaStowarzyszenie Sympatyków Grojca, Sekretarz,Dorota Bużyk – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Nadzieja w Libiążu, Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie, Dominik Godyń – Rada Powiatu Chrzanowskiego, Renata Hejmo – Stowarzyszenie Przyjaciół Księdza Michała Potaczało „Apostoł Dobroci”, Andrzej Jura – Rada Powiatu Chrzanowskiego i Adam Potocki – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego.