Powiat przekazał blisko 100 tys. zł pożyczki dla pierwszej organizacji pozarządowej - film TV Powiat

Powiat Chrzanowski wprowadził kolejną po "małych grantach" formę pomocy organizacjom pozarządowym - pożyczkę dla stowarzyszeń i fundacji na zadania współfinansowane z UE lub innych środków pomocowych realizowanych w Powiecie Chrzanowskim. Zobacz film. 

Wicestarosta, Starosta oraz prezesi Stajni Pałacowej

Fot. Od lewej: Wicestarosta Bartłomiej Gębala, Starosta Andrzej Uryga, Wiceprezes Stajni Pałacowej w Płazie Agnieszka Seremak i Karolina Derendarz, Prezes.

 

27 września podpisano pierwszą umowę na blisko 100 tys. zł ze Stajnią Pałacową w Płazie. Pożyczka jest na remont dachu w zabytkowym budynku stodoły, który ma być w przyszłości udostępniany na cele społeczne i kulturalne.

Stajnia Pałacowa znajduje się na terenie zabytkowych budynków gospodarczych przy Pałacu Adama Starzeńskiego w Płazie. Projekt remontu przewiduje wymianę dachu w stodole ze starej cementowej dachówki na ceramiczną, oddającą zabytkowy charakter. Wzmocnione zostaną także nadproża drzwiowe. Wymienione zostaną belki, krokwie oraz płatwie. Wyrównania wymaga także podłoga w budynku stodoły.

W wyremontowanej stodole będą odbywać się dożynki, wystawy malarskie, fotograficzne, a także, w razie niepogody, zajęcia z hipoterapii.

 

Czy wiesz, że…

Nowe narzędzie pozwoli organizacjom na zabezpieczenie w formie pożyczki z budżetu Powiatu środków na wkład własny do projektów, których same nie mogłyby sfinansować.  Pożyczka jest nieoprocentowana, a czas jej zwrotu zawsze będzie określany indywidualnie w umowie z daną organizacją. Decyzje o przyznaniu pożyczki każdorazowo podejmuje Zarząd Powiatu.