Powiat inwestuje w bezpieczeństwo pieszych

Aż 4 inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych zrealizowaliśmy końcem ubiegłego roku. Łączna wartość zadań wyniosła ponad 480 000 zł.  Na każde z nich pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wsparcia to 384 454 zł.

NAPIS 4 INWESTYCJE W BEZPIECZENSTWO RUCHU PIESZYCH TŁO JASNO NIEBIESKIE NA ZDJECIU DZIEWCZYNA Z KRĘCONYMI WŁOSAMI W SZARYM DŁUGIM PŁASZCZU , CZARNEJ BLUZCE I CZARNYCH SPODNIACH WKRACZAJACA NA PASY DROGOWE

Największym z nich była "Budowa dwóch przejść dla pieszych z fragmentem chodnika obejmujących skrzyżowanie ul. Zwycięstwa (DP 1057K) , ul. Leśnej (DP 1041K) oraz drogi gminnej – ul. Szczakowskiej na terenie gm. Trzebinia" o wartości 286 999,59 zł. W ramach zadania wykonano:

 • budowę dwóch przejść dla pieszych z fragmentem chodnika dojściowego/remont chodnika,
 • montaż sygnalizacji świetlnej,
 • montaż doświetlenia przejść dla pieszych,
 • wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni,
 • montaż pionowych znaków drogowych zgodnie z organizacją ruchu.

Kolejne przedsięwziecia skupiły się na doświetleniu przejść dla pieszych, a były to następujace zadania:

"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+445 do 0+485 (w tym przejście dla pieszych w km 0+470 ) w miejscowości Chrzanów Powiat Chrzanowski", zakres prac obejmował:

 • montaż doświetlenia dla pieszych o charakterze asymetrycznym,
 • wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania stałego,
 • wymianę oznakowania pionowego z przestawieniem niektórych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu,
 • obniżenie krawężników i wymianę krawężników na przejściach dla pieszych,
 • wymianę kostki brukowej (chodniki) tuż przed przejściami na kostkę dostosowaną do potrzeb osób niedowidzących lub niewidomych,
 • korektę istniejącego azylu na przejściu dla pieszych.

 

"Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 10+420 w miejscowości Libiąż Powiat Chrzanowski", zakres prac obejmował:

 • montaż doświetlenia dla pieszych o charakterze asymetrycznym,
 • wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania stałego,
 • wymianę oznakowania pionowego z przestawieniem niektórych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu,
 • obniżenie krawężników i wymianę krawężników na przejściach dla pieszych,
 • wymianę kostki brukowej (chodniki) tuż przed przejściami na kostkę dostosowaną do potrzeb osób niedowidzących lub niewidomych.

 

"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 5+780 w miejscowości Luszowice, Powiat Chrzanowski", zakres prac obejmował:

 • doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych,
 • fakturowe oznaczenie nawierzchni na dojściu do przejścia,
 • wymianę istniejących znaków D-6 na znaki aktywne,
 • likwidację znaków A-6b/c , a na ich miejsce wprowadzenie przed skrzyżowaniem znaków D-1,
 • montaż lustra sferycznego U-18b w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu z ul. Luszowicką,
 • wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h.

 

Czy wiesz, że ...

W 2020 roku odnotowano 5 235 wypadków z udziałem osób pieszych (22,2% ogó-łu), w których zginęło 631 pieszych (25,3% ogółu), a 4 700 pieszych odniosło obrażeniaciała (17,8% ogółu) .

Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych to główny czynnik mający wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z tych przejść. Dzięki temu pieszy jest widziany przez kierującego pojazdem, a kierowca jest w stanie wcześniej zauważyć osoby znajdujące się na pasach.

Polecamy !

Zapoznaj się z ulotkami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poświęconymi bezpieczeństwu na drogach