Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Powiat inwestuje w bezpieczeństwo pieszych

Aż 4 inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych zrealizowaliśmy końcem ubiegłego roku. Łączna wartość zadań wyniosła ponad 480 000 zł.  Na każde z nich pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wsparcia to 384 454 zł.

NAPIS 4 INWESTYCJE W BEZPIECZENSTWO RUCHU PIESZYCH TŁO JASNO NIEBIESKIE NA ZDJECIU DZIEWCZYNA Z KRĘCONYMI WŁOSAMI W SZARYM DŁUGIM PŁASZCZU , CZARNEJ BLUZCE I CZARNYCH SPODNIACH WKRACZAJACA NA PASY DROGOWE

Największym z nich była "Budowa dwóch przejść dla pieszych z fragmentem chodnika obejmujących skrzyżowanie ul. Zwycięstwa (DP 1057K) , ul. Leśnej (DP 1041K) oraz drogi gminnej – ul. Szczakowskiej na terenie gm. Trzebinia" o wartości 286 999,59 zł. W ramach zadania wykonano:

 • budowę dwóch przejść dla pieszych z fragmentem chodnika dojściowego/remont chodnika,
 • montaż sygnalizacji świetlnej,
 • montaż doświetlenia przejść dla pieszych,
 • wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni,
 • montaż pionowych znaków drogowych zgodnie z organizacją ruchu.

Kolejne przedsięwziecia skupiły się na doświetleniu przejść dla pieszych, a były to następujace zadania:

"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+445 do 0+485 (w tym przejście dla pieszych w km 0+470 ) w miejscowości Chrzanów Powiat Chrzanowski", zakres prac obejmował:

 • montaż doświetlenia dla pieszych o charakterze asymetrycznym,
 • wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania stałego,
 • wymianę oznakowania pionowego z przestawieniem niektórych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu,
 • obniżenie krawężników i wymianę krawężników na przejściach dla pieszych,
 • wymianę kostki brukowej (chodniki) tuż przed przejściami na kostkę dostosowaną do potrzeb osób niedowidzących lub niewidomych,
 • korektę istniejącego azylu na przejściu dla pieszych.

 

"Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 10+420 w miejscowości Libiąż Powiat Chrzanowski", zakres prac obejmował:

 • montaż doświetlenia dla pieszych o charakterze asymetrycznym,
 • wykonanie przyłącza elektrycznego do zasilania stałego,
 • wymianę oznakowania pionowego z przestawieniem niektórych znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu,
 • obniżenie krawężników i wymianę krawężników na przejściach dla pieszych,
 • wymianę kostki brukowej (chodniki) tuż przed przejściami na kostkę dostosowaną do potrzeb osób niedowidzących lub niewidomych.

 

"Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 5+780 w miejscowości Luszowice, Powiat Chrzanowski", zakres prac obejmował:

 • doświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych,
 • fakturowe oznaczenie nawierzchni na dojściu do przejścia,
 • wymianę istniejących znaków D-6 na znaki aktywne,
 • likwidację znaków A-6b/c , a na ich miejsce wprowadzenie przed skrzyżowaniem znaków D-1,
 • montaż lustra sferycznego U-18b w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu z ul. Luszowicką,
 • wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h.

 

Czy wiesz, że ...

W 2020 roku odnotowano 5 235 wypadków z udziałem osób pieszych (22,2% ogó-łu), w których zginęło 631 pieszych (25,3% ogółu), a 4 700 pieszych odniosło obrażeniaciała (17,8% ogółu) .

Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych to główny czynnik mający wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z tych przejść. Dzięki temu pieszy jest widziany przez kierującego pojazdem, a kierowca jest w stanie wcześniej zauważyć osoby znajdujące się na pasach.

Polecamy !

Zapoznaj się z ulotkami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poświęconymi bezpieczeństwu na drogach