Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Został tylko tydzień na złożenie wniosków o Nagrodę Starosty Chrzanowskiego w dziedzinie sportu!

Do 28 lutego można składać wnioski o Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla osób, które wyróżniły się osiągnięciami w działalności sportowej w 2021 roku.

Nagroda przyznawana jest w formie pieniężnej. Nominowanymi do nagrody mogą zostać:

 • zawodnicy, kluby sportowe – za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Powiatu Chrzanowskiego na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej,
 • trenerzy, których podopieczni osiągają wysokie wyniki w dziedzinie sportu
 • działacze sportowi - za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w tym sportu osób niepełnosprawnych,
 • inne osoby wyróżniające się w działalności sportowej polegającej na:
  - wybitnych osiągnięciach i pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej,
  - propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.


Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 •  zawodnicy (w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni),
 • związki lub stowarzyszenia sportowe,
 • środowiska sportowe,(w tym trenerzy),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • inne jednostki organizacyjne statutowo związane z wykonywaniem zadań w dziedzinie kultury fizycznej.

Nagroda może zostać też przyznana z własnej inicjatywy Starosty Chrzanowskiego.

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się na regulamin i wzór wniosku