Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nagrodzimy najlepszych sportowców!

Po raz kolejny Starosta Chrzanowski nagrodzi najlepszych sportowców. Do 28 lutego można składać wnioski o Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Zawodnicy i trenerzy na wspólnym zdjęciu

Fot. Nagrodzeni Nagrodą Starosty Chrzanowskiego w 2022 roku

 

Wzór wniosku jest dostępny na stronie Starostwa w zakładce Dokumenty – Wnioski edukacja.

 

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie.

Nagroda  przyznawana jest w formie pieniężnej. Nominowanymi do nagrody mogą zostać:

  • zawodnicy, kluby sportowe – za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Powiatu Chrzanowskiego na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej,
  • trenerzy, których podopieczni osiągają wysokie wyniki w dziedzinie sportu
  • działacze sportowi - za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w tym sportu osób niepełnosprawnych,
  • inne osoby wyróżniające się w działalności sportowej polegającej na:
    - wybitnych osiągnięciach i pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej,
    - propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W 2023 roku Nagrodami Starosty uhonorowano dziesięciu sportowców, dwóch trenerów oraz jednego działacza sportowego.