Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapoznaj się z Raportem o Powiecie Chrzanowskim za 2023 rok

W dokumencie znajdują się m.in. informacje na temat działalności Zarządu Powiatu, programów i strategii oraz uchwał Rady.

 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie opublikowano „Raport o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2023”. Zgodnie z przepisami, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatrzy raport podczas sesji absolutoryjnej. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 107 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2023” musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Chrzanowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Chrzanowie 25 czerwca 2024 roku.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.