Odznaczeni medalem za zasługi dla obronności kraju

Podczas sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego, która odbyła się 8 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji mł. insp. Tomasz Zając – komendant Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz  podinsp. Paweł Dzierżak - dowódca oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie zostali odznaczeni brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju.

Odznaczeni medalem za zasługi dla obronności kraju

Medal nadaje Minister Obrony Narodowej. Stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Podczas posiedzenia przedstawiono ponadto sprawozdania Szpitala Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawozdanie policji

Sprawozdanie straży pożarnej

Sprawozdanie szpitala