Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

Starosta Chrzanowski ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku oraz zgodnie z kryteriami zapisanymi w ww. Uchwałach.

Termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów: 19.05.- 16.06.2023 r.

 

 Załączniki:

  1. Uchwała nr VI/36/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 23 lutego 2011r  w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
  2. Karta zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
    w Chrzanowie przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.